Privacybeleid

Deze website gebruikt cookies en externe componenten (Google Maps, weerwidget van wetter.com, accommodatie van booking&more) om zijn diensten aan te bieden, voortdurend te verbeteren en om advertenties te tonen volgens de belangen van de gebruikers. Bij het laden externe componenten, kunnen gegevens over uw gedrag worden verzameld door de verzameld door de respectieve aanbieders. Ik ga hiermee akkoord en kan mijn toestemming op elk moment intrekken of wijzigen met toekomstige mijn toestemming intrekken of wijzigen. Voor meer informatie is te vinden in het privacybeleid.

Toon details over: Cookies | Plugins en hulpmiddelen (externe onderdelen)


Panorama am Trullo - Foto von Hale/TI Alzey
Panorama op de Trullo

Verklaring over Toegankelijkheid

Als exploitant van de website streven wij (Stadt Alzey, Toeristeninformatie Alzeyer Land) ernaar de website in overeenstemming met de desbetreffende toegankelijkheidsvoorschriften vorm te geven. De volgende wettelijke voorschriften zijn op ons van toepassing:

Overheidswet inzake gelijkheid voor gehandicapten (LGGBehM) en Verordening inzake drempelvrije informatietechnologie Rijnland-Palts (BITV RP).

Website

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.alzeyer-land.de.

Datum van publicatie van de website

Deze website werd gepubliceerd op 01.04.2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u tekortkomingen vastgesteld bij de drempelvrije toegang tot de inhoud van onze website of hebt u opmerkingen of vragen over de drempelvrije toegang? Zo ja, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik het daarvoor bestemde feedback-formulier.

U kunt ook contact met ons opnemen per post, e-mail of telefoon:

Stad Alzey
Toeristische informatie Alzeyer Land
Antoniterstrasse 41
55232 Alzey
Telefoon: +49 6731 499364
E-mail: trstnf lz yd

Status van verenigbaarheid met de eisen

Deze website is niet volledig in overeenstemming met de toegankelijkheidsvereisten die voor ons gelden. In het bijzonder:

Onverenigbaarheid met de wetgeving inzake toegankelijkheid.

De hieronder vermelde inhoud is niet verenigbaar met de relevante wettelijke voorschriften inzake toegankelijkheid:

  • Uitleg in Duitse gebarentaal is nog niet beschikbaar.
  • PDF-documenten

Evaluatiemethode

  • Stap 1: BIK BITV-zelfevaluatie
  • Stap 2: BIK BITV-test (BITV/EN 301 549-test) door Bethel, PIKSL-laboratorium Bielefeld
  • Stap 3: Uitvoering van de aanbevelingen van het testcentrum

Uitvoerige informatie over de evaluatiemethode is te vinden in de Verslag over de voorbereiding en het testen van de toegankelijkheid.

Handhavingsprocedure

Indien u van mening bent dat u bent benadeeld door een onvoldoende toegankelijk ontwerp van onze website, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke handhavingsinstantie. U kunt ze bereiken op:

Rijkscommissaris voor de belangen van personen met een handicap
Ministerie van Sociale Zaken, Arbeid, Volksgezondheid en Demografie van de deelstaat Rijnland-Palts
Bauhofstraße 9
55116 Mainz

Telefoon: +49 6131 165342
Fax: +49 6131 16175342
E-mail: lb@msagd.rlp.de

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is afgelegd op 21.03.2022.

De verklaring is voor het laatst herzien op 21.03.2022.